Comune Arena Po

karty kredytowe

karty kredytowe

Karta kredytowa ma wiele różnych funkcjonalności, które są korzystne w codziennym użytkowaniu. Pierwszą i najważniejszą funkcją karty kredytowej jest możliwość płacenia kartą w punktach usługowych, czyli dokonywanie tzw. płatności bezgotówkowych. Atutem tego rodzaju karty jest to, że nie wydajemy własnych środków, tylko z środków kredytowych, które powinniśmy wpłacić w ustalonym przez bank czasie. W tym okresie bank nie dolicza odsetek od pożyczonej sumy. Kartą kredytową można też dokonywać wypłat pieniędzy w bankomatach lub kasach w Polsce i za granicą, karty kredytowe . Często tego rodzaju transakcje obciążone są dotkliwą z punktu widzenia klienta opłatą oraz od wypłaconej sumy musimy wpłacić odsetki. Kolejną cechą karty kredytowej jest możliwość robienia opłat przez internet, np. płatności w sklepach internetowych, zamawianie biletów lotniczych etc. Zazwyczaj transakcje te nie są obarczone dodatkowymi kosztami. Atutem wypukłych kart kredytowych jest możliwość dokonywania opłat za granicą, co zazwyczaj nie udaje się kartami płatniczymi. Każdy posiadacz tego produktu najprawdopodobniej wybierze przynajmniej jedną cechę, która w wielu sytuacjach spowoduje, że dodatkowe i nagłe płatności nie będą bolesnym obciążeniem dla domowych finansów.

URL del sito web: http://google.com